Chinese mnemonics and annotator

Imjagpul (legacy data - reimport)

xiāng
countryside
Even the smallest slidecould be a great attraction for the children at the countryside. The two giants imported a lot of them out of Shanghai (very cheaply...) (and give them away free at the countryside)

Chinese-English (CC-CEDICT)xiāng
country or countryside/native place/home village or town/township (PRC administrative unit)

Phrases ending with the given character

měi
xiāng
Qimei or Chimei township in Penghu county 澎湖縣|澎湖县[Peng2 hu2 xian4] (Pescadores Islands), Taiwan
xiāng
Chiku township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
sān
xīng
xiāng
Sanxing or Sanhsing township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
sān
mín
xiāng
Sanmin district of Kaohsiung city 高雄市[Gao1 xiong2 shi4], south Taiwan
sān
wān
xiāng
Sanwan township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
sān
xiāng
Sanyi township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
sān
zhī
xiāng
Sanzhi or Sanchih township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
xià
yíng
xiāng
Hsiaying township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
zhōng
xiāng
Zhongbu or Chungpu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
zhōng
liáo
xiāng
Zhongliao or Chungliao township in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
jiǔ
xiāng
Chiuju township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
èr
lún
xiāng
Erlun or Erhlun township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
èr
shuǐ
xiāng
Erhshui township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
fēng
xiāng
Wufeng township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
jié
xiāng
Wujie or Wuchieh township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
xiāng
Wugu township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
rén
xiāng
Jente township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
rén
ài
xiāng
Renai or Jenai township in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
rén
xiāng
Renwu or Jenwu township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
shēn
gǎng
xiāng
Shenkang township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
jiā
dōng
xiāng
Chiatung township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
lái
xiāng
Laii township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
xìn
xiāng
Xinyi or Hsini township in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
yuán
cháng
xiāng
Yuanchang township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
guāng
xiāng
Guangfu or Kuangfu township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
nèi
xiāng
Neipu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
nèi
mén
xiāng
Neimen township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
měi
xiāng
Bamei or Bamay township in Dawu County 道孚縣|道孚县[Dao4 fu2 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan
xiāng
Bali or Pali township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
gōng
guǎn
xiāng
Gongguan or Kungkuan township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
liù
jiǎ
xiāng
Liuchia township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
liù
jiǎo
xiāng
Liujiao or Liuchiao township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
liù
guī
xiāng
Liugui or Liukuei township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
dōng
shān
xiāng
Tungshan or Dongshan township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
běi
xiāng
Beibu or Peipu township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
běi
竿竿gān
xiāng
Peikan township in Lienchiang county 連江縣|连江县[Lian2 jiang1 xian4] i.e. the Matsu Islands, Taiwan
běi
mén
xiāng
Peimen township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
bēi
nán
xiāng
Beinan or Peinan township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
zhuó
xiāng
Zhuoxi or Chohsi township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
nán
huà
xiāng
Nanhua township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
nán
zhōu
xiāng
Nanchou township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
nán
ào
xiāng
Nan'ao township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
nán
竿竿gān
xiāng
Nankan or Nangan township in Lienchiang county 連江縣|连江县[Lian2 jiang1 xian4] i.e. the Matsu Islands, Taiwan
nán
zhuāng
xiāng
township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
kǒu
xiāng
Kouhu township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
kēng
xiāng
Gukeng or Kukeng township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
tái
西西
xiāng
Taixi or Taihsi township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
ān
xiāng
Ji'an or Chi'an township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
míng
jiān
xiāng
Mingjian or Mingchien township in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
hòu
xiāng
Houli township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
píng
xiāng
Hoping township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
yuán
shān
xiāng
Yuanshan township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
xiāng
Si or Ssuhu township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
guó
xìng
xiāng
Guoxing or Kuohsing township in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
píng
lín
xiāng
Pinglin township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
xīn
xiāng
Puhsin township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
yán
xiāng
Puyan township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
tóu
xiāng
Pitou township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
zhuàng
wéi
xiāng
Zhuangwei or Chuangwei township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
寿shòu
fēng
xiāng
Shoufeng township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
wài
xiāng
Waipu township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
nèi
xiāng
Tanei township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
tóng
xiāng
person from the same province/Datong or Tatung township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
yuán
xiāng
Dayuan or Tayuan township in Taoyuan county 桃園縣|桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan
chéng
xiāng
Tacheng township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
xiāng
Dabu or Tabu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
xiāng
Dapi or Tapi township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
ān
xiāng
Ta'an township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
liáo
xiāng
Taliao township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
cūn
xiāng
Dacun township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
shù
xiāng
Tashu township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
xiāng
Dawu or Tawu township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
xiāng
Dahu or Tahu township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
shè
xiāng
Tashe township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
xiāng
Tatu township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
xiāng
Taya township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
ān
dìng
xiāng
Anting township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
guān
tián
xiāng
Kuantien township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
xiāng
Fuli township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
bǎo
shān
xiāng
Baoshan or Paoshan township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
jiāng
jūn
xiāng
Chiangchun township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
xiǎo
tóng
xiāng
person from the same county
jiān
shí
xiāng
Jianshi or Chienshih township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
shān
shàng
xiāng
Shanshang township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
é
méi
xiāng
Emei township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
kǎn
dǐng
xiāng
Kanting township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
lún
bèi
xiāng
Lunbei or Lunpei township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
zuǒ
zhèn
xiāng
Tsochen township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
píng
xiāng
Pingxi or Pinghsi township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
yán
píng
xiāng
Yanping township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
tuó
xiāng
Mituo or Mito township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
hòu
xiāng
Houbi township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
xīng
xiāng
Fuxing or Fuhsing township in Taoyuan county 桃園縣|桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan
wén
xiāng
Wenbu or Ombu village in Nyima county 尼瑪縣|尼玛县[Ni2 ma3 xian4], Nagchu prefecture, central Tibet
xīn
yuán
xiāng
Hsinyuan township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
xīn
chéng
xiāng
Xincheng or Hsincheng township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
xīn
xiāng
Hsinpi township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
xīn
xiāng
Xinwu or Hsinwu township in Taoyuan county 桃園縣|桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan
xīn
shì
xiāng
Hsinshih township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
xīn
gǎng
xiāng
Xingang or Hsinkang township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
xīn
shè
xiāng
Hsinshe township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
xīn
fēng
xiāng
Xinfeng or Hsinfeng township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
chūn
xiāng
Chunri or Chunjih township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
wàng
ān
xiāng
Wangan township in Penghu county 澎湖縣|澎湖县[Peng2 hu2 xian4] (Pescadores Islands), Taiwan
shān
lín
xiāng
Shanlin township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
dōng
shì
xiāng
Dongshi or Tungshih township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
dōng
shān
xiāng
Tungshan township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
dōng
yǐn
xiāng
Tungyin township in Lienchiang county 連江縣|连江县[Lian2 jiang1 xian4] i.e. the Matsu Islands, Taiwan
dōng
xiāng
Donghe or Tungho township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
dōng
shí
xiāng
Dongshi or Tungshih township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
fāng
liáo
xiāng
Fangliao township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
fāng
shān
xiāng
Fangshan township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
lín
nèi
xiāng
Linnei township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
lín
kǒu
xiāng
Linkou township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
lín
yuán
xiāng
Linyuan township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
lín
biān
xiāng
Linpien township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
liǔ
yíng
xiāng
Liuying township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
táo
yuán
xiāng
Taoyuan township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
méi
shān
xiāng
Meishan township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
guān
xiāng
Ziguan or Tzukuan township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
nán
西西
xiāng
Nanhsi township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
qiáo
tóu
xiāng
Qiaotou or Chiaotou township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
héng
shān
xiāng
Hengshan township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
guī
rén
xiāng
Kueijen township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
mín
xióng
xiāng
Minxiong or Minhsiung township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
shuǐ
shàng
xiāng
Shuishang township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
shuǐ
lín
xiāng
Shuilin township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
shuǐ
xiāng
Shuili township in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
yǒng
ān
xiāng
Yong'an or Yung'an township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
yǒng
jìng
xiāng
Yungching township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
chí
shàng
xiāng
Chishang or Chihshang township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
tài
ān
xiāng
Taian township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
tài
shān
xiāng
Taishan township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
tài
xiāng
Taiwu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
hǎi
ruì
xiāng
Hairui township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
hǎi
duān
xiāng
Haiduan or Haituan township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
shēn
kēng
xiāng
Shenkeng township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
nèi
xiāng
Hunei township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
kǒu
xiāng
Hukou township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
西西
xiāng
Huhsi township in Penghu county 澎湖縣|澎湖县[Peng2 hu2 xian4] (Pescadores Islands), Taiwan
kǒu
xiāng
Xikou or Hsikou township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
zhōu
xiāng
Hsichou township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
滿mǎn
zhōu
xiāng
Manchou township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
tán
xiāng
Tantzu township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
liè
屿
xiāng
Liehyu township in Kinmen County 金門縣|金门县[Jin1 men2 xian4] (Kinmen or Quemoy islands), Taiwan
lái
xiāng
Wulai township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
qiū
xiāng
Wuchiu township in Kinmen County 金門縣|金门县[Jin1 men2 xian4] (Kinmen or Quemoy islands), Taiwan
xiāng
Wujih township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
yàn
cháo
xiāng
Yanchao township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
dan
xiāng
Mutan township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
shī
xiāng
Shihtzu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
shī
tán
xiāng
Shitan or Shihtan township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
jǐng
xiāng
Yuching township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
liú
qiú
xiāng
Liuchiu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
ruì
suì
xiāng
Ruisui or Juisui township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
jiā
xiāng
Machia township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
shēng
xiāng
Sinda village in Chamdo prefecture 昌都地區|昌都地区[Chang1 du1 di4 qu1], Tibet
tián
liáo
xiāng
Tianliao or Tienliao township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
tián
wěi
xiāng
Tienwei township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
jiǎ
xiān
xiāng
Jiaxian or Chiahsien township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
fān
xiāng
Fanlu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
bái
shā
xiāng
Baisha or Paisha township in Penghu county 澎湖縣|澎湖县[Peng2 hu2 xian4] (Pescadores Islands), Taiwan
shí
gāng
xiāng
Shihkang township in Taichung county, 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
shí
dìng
xiāng
Shiding or Shihting township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
shí
mén
xiāng
Shimen or Shihmen township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
jiāo
xiāng
Jiaoxi or Chiaohsi township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
shè
tóu
xiāng
Shetou township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
shén
gāng
xiāng
Shenkang township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
xīng
xiāng
Fuhsing township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
xiù
lín
xiāng
Xiulin or Hsiulin township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
xiù
shuǐ
xiāng
Hsiushui township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
zhú
táng
xiāng
Chutang or Zhutang township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
zhú
xiāng
Zhuqi or Chuchi township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
zhú
tián
xiāng
Chutien township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
绿
dǎo
xiāng
Lüdao or Lutao township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
线xiàn
西西
xiāng
Hsienhsi township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
zhú
xiāng
Yizhu or Ichu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
tái
西西
xiāng
Taixi or Taihsi township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
qiōng
lín
xiāng
Qionglin or Chiunglin township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
fēn
yuán
xiāng
Fenyuan township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
huā
tán
xiāng
Huatan township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
fāng
yuàn
xiāng
Fangyuan township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
mào
lín
xiāng
Maolin township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
qié
dìng
xiāng
Qieding or Chiating township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
guāng
xiāng
Chukuang township in Lienchiang county 連江縣|连江县[Lian2 jiang1 xian4] i.e. the Matsu Islands, Taiwan
tóng
xiāng
Citong or Tzutung township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
wàn
dān
xiāng
Wantan township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
wàn
luán
xiāng
Wanluan township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
wàn
róng
xiāng
Wanrong or Wanjung township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
wàn
xiāng
Wanli township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
zhú
xiāng
Luzhu or Luchu township in Taoyuan county 桃園縣|桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan
lán
屿
xiāng
Lanyu or Orchid Island township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
bāo
zhōng
xiāng
Baozhong or Paochung township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
西西
屿
xiāng
Xiyu or Hsiyu township in Penghu county 澎湖縣|澎湖县[Peng2 hu2 xian4] (Pescadores Islands), Taiwan
西西
gǎng
xiāng
Hsikang township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
西西
xiāng
Xihu or Hsihu township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
guān
yīn
xiāng
Guanyin or Kuanyin township in Taoyuan county 桃園縣|桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan
fēng
bīn
xiāng
Fengbin or Fengpin township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
gòng
liáo
xiāng
Gongliao or Kungliao township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
zhú
xiāng
Luzhu or Luchu township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
chē
chéng
xiāng
Checheng township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
zào
qiáo
xiāng
Zaoqiao or Tsaochiao township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
rén
xiāng
Daren or Tajen township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
gǎng
xiāng
Likang township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
jīn
níng
xiāng
Chinning township in Kinmen County 金門縣|金门县[Jin1 men2 xian4] (Kinmen or Quemoy islands), Taiwan
jīn
shān
xiāng
Jinshan or Chinshan township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
jīn
fēng
xiāng
Jinfeng or Chinfeng township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
tóng
luó
xiāng
Tongluo or Tunglo township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
cháng
zhì
xiāng
Changzhi township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
cháng
bīn
xiāng
Changbin or Changpin township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
guān
miào
xiāng
Kuanmiao township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
ā
lián
xiāng
Alien township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
shuāng
xiāng
Shuangxi or Shuanghsi township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
tái
xiāng
Wutai township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
fēng
xiāng
Wufeng township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
tái
xiāng
Wutai township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
tóu
xiāng
Touwu township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
gāo
shù
xiāng
Kaoshu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
chí
xiāng
Yuchi or Yuchih township in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
niǎo
sōng
xiāng
Niaosong or Niaosung township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
yán
jǐng
xiāng
Yanjing village, common place name
yán
xiāng
Yanpu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
鹿鹿
cǎo
xiāng
Lucao or Lutsao township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
鹿鹿
xiāng
Lugu or Luku township in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
鹿鹿
xiāng
Luye or Luyeh township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
lín
luò
xiāng
Linlo township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
mài
liáo
xiāng
Mailiao township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
lóng
jǐng
xiāng
Lungching township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
lóng
xiāng
Lungchi township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
lóng
tán
xiāng
Longtan or Lungtan township in Taoyuan county 桃園縣|桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan
guī
shān
xiāng
Guishan or Kueishan township in Taoyuan county 桃園縣|桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)